Історія коледжу

Створення коледжу, як і заснування міста Новий Розділ пов'язане з роботою сірчаного комбінату, який у 80-х роках минулого століття був одним з найбільших у Європі.

Тому для забезпечення комбінату кваліфікованими працівниками Постановою Львівського Раднаргоспу №164 від 30 квітня 1965 р. було створено Роздільський вечірній хіміко-технологічний технікум, який підпорядковувався Міністерству хімічної промисловості СРСР. Спочатку технікум працював на території сірчаного комбінату, а в 1972 р. переїхав у теперішнє приміщення. У 1976 р. навчальний заклад перейменовано у Новороздільський політехнічний технікум. Постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 1991 р. №227 технікум передано у підпорядкування Міністерства освіти України. 31 грудня 2008 р. наказом Міністра освіти і науки України №1229 технікум перейменований у “Державний вищий навчальний заклад “Новороздільський політехнічний коледж”.

Відповідно до рішення Державної Акредитаційної комісії від 6 липня 1999 р. коледж віднесений до вищих навчальних закладів першого рівня акредитації (сертифікат СД-1 № 145326). За наслідками ліцензування (ліцензія АВ №159733) коледж готує фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Молодший спеціаліст” за такими спеціальностями:

 • 5.03050702 "Комерційна діяльність"
 • 5.04010602 "Прикладна екологія"
 • 5.05010201 "Обслуговування комп'ютерних систем і мереж"
 • 5.0507104 "Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд"
 • 5.0701602 "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів"

Акредитований за вказаними спеціальностями коледж має право видавати студентам-випускникам диплом про вищу освіту і атестат про повну загальну середню освіту державного зразка.

 

Головними завданнями коледжу є:

 • здійснення освітньої діяльності з ліцензованих напрямів та спеціальностей, яка забезпечує підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста і
 • відповідає стандартам вищої освіти;
 • здійснення творчої, мистецької, культурно-виховної, навчально-виробничої, видавничої, наукової, спортивної та оздоровчої діяльності;
 • забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання студентів коледжу в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України;
 • забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців з вищою освітою;
 • безперервна підготовка фахівців за ступеневою системою та інтегрованими навчальними планами і програмами з вищими навчальними закладами третього і четвертого рівнів акредитації;
 • здійснення освітньої діяльності з надання робітничих професій студентам з ліцензованих напрямків та спеціальностей;
 • вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштуванню випускників;

Основна мета діяльності коледжу – забезпечення необхідними знаннями та сприяння максимальної практичної спрямованості навчання, встановлення оптимального співвідношення між теоретичними і практичними знаннями, уміннями та навичками, якими повинен володіти молодший спеціаліст.

Нова мета підготовки молодших спеціалістів – всебічний розвиток людини як особистості і забезпечення гнучкості загально-освітньої, загально-культурної, професійної підготовки фахівців, підвищення їх соціального захисту за швидких змін потреб економіки і ринку праці.

Новороздільський політехнічний коледж здійснює свою діяльність відповідно до вимог Конституції України, законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, "Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах" та інших нормативно-правових актів з освітньої діяльності.

Керівником коледжу є директор. З 1990 р. цю посаду обіймає Барабан Михайло Михайлович.