Вступна кампанія

На навчання в коледж запрошуються громадяни України з базовою середньою освітою (9 класів) і повною середньою освітою (11 класів), а також особи, що закінчили службу в Збройних Силах або професійно-технічні навчальні заклади.

На денне відділення за спеціальностями:

КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ, спеціалізація - "Обслуговування комп'ютерних систем та мереж"
Термін навчання - 3 роки 10 місяців
МАРКЕТИНГ, спеціалізація -"Комерційна діяльність"
Термін навчання - 2 роки 10 місяців
АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ, спеціалізація - "Обслуговування і ремонт автомобілів та двигунів"
Термін навчання - 3 роки 10 місяців
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА та ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА, спеціалізація - "Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд"
Термін навчання - 3 роки 10 місяців

На заочне відділення за спеціалізацією:

Обслуговування і ремонт автомобілів та двигунів
Термін навчання - 2 роки 10 місяців (для випускників ПТНЗ - 2 р. 3 м.)

Навчання на базі базової середньої освіти на денній формі навчання та повної середньої освіти на заочній формі навчання за рахунок державного бюджету, а також за кошти фізичних і юридичних осіб.,

Вступники на денне відділення на базі базової середньої освіти (9 класів) складають іспити з математики (усно) та української мови (диктант) у терміни з 01 липня по 14 липня 2017 р.

Вступники на денне та заочне відділення, а також на поповнення груп 2 курсу на базі повної середньої освіти (11 класів) подають сертифікати незалежного центру оцінювання якості освіти (з кількістю балів не нижче - 100) з Української мови та літератури та Математика за 2016 та 2017 рік у терміни з 12.07 по 18:00 год. 01.08.2017 р.

Випускники загальноосвітніх навчальних закладів, які мають свідоцтво з відзнакою, мають право на першочергове зарахування.

Випускники професійно-технічних навчальних закладів, які вступають на денну і заочну форми навчання проходять фахові випробування.Вступники подають особисто заяву про вступ до коледжу, а також:
 • копія документу про освіту;
 • 4 кольорових фотокарток розміром 3х4 см.;
 • паспорт або свідоцтво про народження;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку до призовної дільниці;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

 • Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог зарахування).

  Терміни подання документів:

 • на денну форму навчання на базі 9 класів : з 01.07 по 14.07.2017 (до 18:00 год.)
 • на денну форму навчання на базі 11 класів : з 12.07 по 01.08.2017 (до 18:00 год. )
 • на заочну форму навчання: з 20.07 по 19.08.2017(до 12:00 год)

 • Студенти забезпечуються комфортним гуртожитком, у коледжі працюють спортивні секції та гуртки художньої самодіяльності, студентське кафе. Під час навчання студенти проходять практики на підприємствах і отримують розряди з робітничих професій.

  Коледж має укладені угоди про співпрацю з Івано-Франківським Національним державним технічним університетом нафти і газу Національним університетом "Львівська політехніка", Національним транспортним університетом, Львівським державним інститутом новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. Тому випускники коледжу зможуть поступаюти у вказані вузи на пільгових умовах по співбесіді на 1-3 курси без пред’явлення сертифікатів незалежного оцінювання якості освіти.

  НАШІ ПЕРЕВАГИ:

  Досвідчені викладачі та майстри виробничого навчання
  Широка інтеграця з ВНЗ 3-4 рівнів акредитації
  Практична підготовка на виробництві
  Отримання робітничих професій за фахом, зокрема професії "Оператор комп'ютерного набору" та посвідчення водія категорій B і С.
  Всебічне комп'ютерне забезпечення навчального процесу.
  Інноваційні методи навчання та виховання.
  Сучасна комп'ютеризована бібліотека з доступом до мережі Інтернет.
  Медичний пункт.
  Комфортний гуртожиток.
  Студентське кафе з низькими цінами.
  Телефони для довідок: 0 (3261) 2-01-96, 2-44-48, 2-01-36, 2-02-62

  Інформацію про порядок проведення Зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти можна отримати тут:

 • Ліцензії та сертифікати

  Коледж здійснює освітню діяльність відповідно до Ліцензії МОН України серія АE №527255:
 • Спеціалізації КД, МЕЕП, ПЕ та ОРАД акредитовані відповідно до рішення ДАК від 08.07.2014 р., прот. №110:
 • Спеціалізація ОКСіМ пройшла акредитацію у 2016 р. (протокол ДАК № 121 від 16.06.2016 р.)

  Обсяг державного замовлення у 2017 році

  Назва спеціальності Ліцензований обсяг Обсяг держзамовлення*
  Денне відділення Заочне відділення Денне відділення Заочне відділення
  Комп'ютерна інженерія 50 20 16+2'+2** -
  Маркетинг 40 10 10+2' -
  Автомобільний транспорт 50 20 18+2'+5** 12
  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 25 10 11+2'+1** -
  *Дані станом на 21 липня 2017 року.
  ' На основі повної загальної середньої освіти (після закінчення 11 класів)
  **Для випускників професійно-технічних навчальних закладів за умови продовження навчання за спорідненою спеціальністю

  Конкурсна ситуація

  Станом на 21.07.2017 конкурсна ситуація наступна:
  Назва спеціальності Денне відділення Заочне відділення
  Подано заяв Обсяг держзамов-лення Подано заяв Обсяг держзамов-лення
  Комп'ютерна інженерія 22+5'+0** 14+2'+2** - -
  Маркетинг 10+1' 10+2' - -
  Автомобільний транспорт 16+1'+1** 18+2'+5** 6 12
  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 9+3'+0** 11+2'+1** - -

  Навчання за контрактом

  Понад державне замовлення коледж здійснює підготовку молодших спеціалістів за кошти фізичних та юридичних осіб в межах ліцензованого обсягу.
  Інформацію про вартість навчання подано у таблиці:
  Назва спеціальності Вартість одного року навчання, грн.*
  Денне відділення Заочне відділення
  Комп'ютерна інженерія 5400 -
  Маркетинг 5400 -
  Автомобільний транспорт 5400 2700
  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 5400 -
  *Дані станом на початок 2017/18 навчального року
  Усі умови оплати регламентуються контрактом, який укладається після зарахування студента на навчання.

  Додатки до правил прийому на 2017-2018 н.р.:


  «Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання»


  «Перелік професій для вступників, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника і вступають до коледжу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальностями (спеціалізаціями)»


  «Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти(вступних іспитів)»


  «Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200»


  Програма фахових вступних випробувань кваліфікованих робітників за професіями:


  «Комп'ютерна інженерія»
  «Автомобільний транспорт»
  «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в АПК»
  «Продавець продовольчих товарів»
  «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних»


  Програми підготовки до вступних іспитiв

  Вступники не денне відділення на базі базової середньої освіти (9 класів) складають іспити з математики (усно) та української мови (диктант).  "«Програма вступних випробовувань з математики на 2016 рік на основі програми базової середньої освіти»"
  "«Програма та методичні рекомендації вступного випробування з дисципліни "Українська мова" (диктант) на основі програми базової середньої освіти»"  "«Програма та методичні рекомендації вступного випробування з української мови та літератури на основі повної середньої освіти»"
  "«Програма вступних випробування з математики на основі повної загальної середньої освіти»"


  Графік проведення вступних іспитiв (2017 р.)

 • Графік вступних іспитів для денної форми навчання на базі 9 класів
 • Графік вступних іспитів для денної форми навчання
 • (без сертифікатів ЗНО), та фахових випробовувань на базі професійно-технічної освіти
 • Графік вступних іспитів для заочної форми навчання