Інформація про коледж

  • Історія коледжу

     Створення коледжу, як і заснування міста Новий Розділ пов'язане з роботою сірчаного комбінату, який у 80-х роках минулого століття був одним з найбільших у Європі.

     Тому для забезпечення комбінату кваліфікованими працівниками Постановою Львівського Раднаргоспу №164 від 30 квітня 1965 р. було створено Роздільський вечірній хіміко-технологічний технікум, який підпорядковувався Міністерству хімічної промисловості СРСР. Спочатку технікум працював на території сірчаного комбінату, а у 1972 р. переїхав у теперішнє приміщення.

     У 1976 р. навчальний заклад перейменовано у Новороздільський політехнічний технікум. Постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 1991 р. №227 технікум передано у підпорядкування Міністерства освіти України. 31 грудня 2008 р. наказом Міністра освіти і науки України №1229 технікум перейменований у “Державний вищий навчальний заклад “Новороздільський політехнічний коледж”.

     Наказом міністра освіти і науки України від 13 лютого 2020 р. №192 «Про перейменування Державного вищого навчального закладу «Новороздільський політехнічний коледж» Державний вищий навчальний заклад «Новороздільський політехнічний коледж» перейменовано на Новороздльський політехнічний фаховий коледж.

     Засновником Новороздільського політехнічного фахового коледжу є Міністерство освіти і науки України, підпорядкований департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації, з врахуванням відповідних рішень Кабінету міністрів України.

     В основу діяльності навчального закладу покладено Статут Новороздільського політехнічного фахового коледжу.

       Навчальний заклад має усі необхідні установчі документи на використання споруд: оновлені та виготовлені технічні паспорти на навчальний корпус, лабораторний корпус та гуртожиток.

     В навчальному закладі забезпечена діяльність робочих та дорадчих органів, органів студентського самоврядування.

     Адміністративна, педагогічна та методична рада, приймальна, стипендіальна комісії функціонують відповідно до затверджених Положень про їх діяльність.

     Забезпечена безперебійна робота усіх систем у гуртожитку та навчальному та лабораторному корпусах, працюють усі необхідні інфраструктури.

     Освітня діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії МОН України на підготовку фахових молодших бакалаврів та надання повної загальної середньої освіти за спеціальностями:


   •     075 "Маркетинг"
   •     123 "Комп’ютерна інженерія"
   •     141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"
   •     274 "Автомобільний транспорт"
  • Структура коледжу

  • Адміністрація

    
   Іван ДИДИШИН
   Директор коледжу
    
   Тетяна БІЛОУС
   Заступник директора з навчальної роботи
    
   Марія КУРИК
   Заступник директора з виховної роботи
    
  • Відділення та циклові комісії

   В коледжі функціонує 1 відділення, яке організовує навчальний процес на 4 спеціальностях:


   •       075 МАРКЕТИНГ
   •       123 КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ
   •       141 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА
   •       274 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

    
   Зіновій ОПРИШКО
   Завідувач відділенням
    

   Для кожної з цих спеціальностей створено відповідну циклову комісію.   Циклова комісія маркетингу, економіки та суспільно-природничих дисциплін

   Викладацький склад

    
   Світлана МИХАЙЛЮК
   Голова циклової комісії,
   спеціаліст вищої категорії, старший викладач.
      
    
   Викладач дисциплін:

   • Фінансовий облік.
   • Ринкові дослідження.
   • Ціноутворення.
   • Статистика.
   • Економічний аналіз.
    

      
    
    
   Мар’яна Василівна
   ТВЕРДОХЛІБ

   спеціаліст вищої категорії.
    
   Викладач дисциплін:

   • Маркетингова товарна політика.
   • Основи маркетингу.
   • Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності.
   • Комунікаційна діяльність.
   • Технології.
    

      
   Ольга Юліанівна
   ДЯКІВ

   спеціаліст вищої категорії,
   викладач-методист.
    
   Викладач дисциплін:

   • Географія.
   • Економіка підприємства.
   • Організація та планування підприємства.
   • Комерційна діяльність.
    

     Оксана Володимирівна
   ЛАДАНІВСЬКА

   спеціаліст вищої категорії,
   старший викладач.
      
   Викладач дисциплін:

   • Історія України.
   • Людина і світ.
    

     Ірина Ігорівна
   МИКИТЕНКО

   завідувач методичним кабінетом,
   спеціаліст вищої категорії,
   старший викладач.
      
   Викладач дисциплін:

   • Культурологія.
   • Всесвітня історія.
   • Основи філософських знань.
    

      
   Олег Феліксович
   СМОЛЬНИЦЬКИЙ

   спеціаліст вищої категорії,
   старший викладач.
    
   Викладач дисциплін:

   • Економіка.
   • Людина і світ.
   • Політекономія.
    

      
    
    
   Наталя Андріївна
   ДУНЬКО

   спеціаліст вищої категорії.
    
   Викладач дисциплін:

   • Підприємницька діяльність.
   • Організація та планування виробництва.
   • Економіка підприємства.
   • Комерційна логістика.
   • Фінанси підприємства.
    

     Вікторія Володимирівна
   БОГДАНОВИЧ

   спеціаліст першої категорії.
      
   Викладач дисциплін:

   • Економіка підприємства.
   • Комерційне товарознавство.
    

     Михайло Михайлович
   БАРАБАН

   методист коледжу,
   спеціаліст вищої категорії,
   викладач-методист.
      
    
   Викладач дисципліни:

   • Всесвітня історія.
    

     Надія Вільгельмівна
   ТУРЧИН

   спеціаліст вищої категорії.
      
   Викладач дисциплін:

   • Основи правознавства.
   • Основи патентознавства.
    

      
   Галина Степанівна
   ІВАТЬ

   спеціаліст вищої категорії.
    
   Викладач дисциплін:

   • Біологія.
   • Хімія.
   • Екологія.
    


   Основні завдання


   Циклова комісія маркетингу, економіки та суспільно-природничих дисциплін - проводить навчальну, виховну та методичну роботу за ОПП «Комерційна діяльність» за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр (фахова передвища освіта).

   Головним змістом діяльності викладачів комісії є пошук нового, того, що допомагає викладачам і студентам співпрацювати, розуміти один одного та впроваджувати реалізацію змісту сучасної освіти, її основних принципів.

   Велике значення при підготовці майбутніх фахівців має поєднання теорії та практики. Реалізація цього принципу сприяє поліпшенню якості підготовки, формуванню конкурентоспроможного спеціаліста, здатного ефективно працювати за фахом.

   Основними формами організації навчальної діяльності студентів є: лекції, семінари, індивідуальні заняття, консультаційні заняття, практичні заняття, написання рефератів, курсових робіт. Серед активних методів навчання перевага надається моделюванню, рольовим іграм. Педагогічно цінними формами навчання є проблемне та індивідуальне навчання (проблемні лекції, інтерактивна форма навчання, моделювання ділових ситуацій, професійно- спрямовані практичні завдання). Реалізується комплексний системний підхід при розв’язанні проблеми якості навчання (лекції, практичні заняття, розв’язування ситуаційних проблем, тренінги, кейси, робота над академічними бізнес-проєктами, виконання дослідницьких наукових робіт тощо).

   Викладачі комісії працюють над навчально-методичною темою: «Акумулювання всіх нововведень, які з’являються на ринку освітніх послуг, вивчення їх та впровадження найбільш актуальних та прогресивних», основною метою якої є пошук та впровадження новітніх сучасних методик підготовки фахових молодших бакалаврів з маркетингу.

   Педагогічні працівники та студенти беруть участь у різноманітних наукових конференціях, семінарах, круглих столах, вебінарах, симпозіуміах, сайд-івентах.

   Однією з інновацій в роботі викладачів комісії є проєктна діяльність, яка передбачає розвиток самостійного мислення, вміння вести пошук інформації, прогнозувати, приймати нестандартні рішення, генеруючи при цьому нові ідеї.

   Циклова комісія комп’ютерних дисциплін, інформатики, математики та лінгвістики

   Викладацький склад

    
   Віталій ОНІМ
   Голова циклової комісії,
   спеціаліст першої категорії.
      
    
   Викладач дисциплін:

   • Комп’ютерна схемотехніка.
   • Комп’ютерні мережі.
   • Автоматика.
   • Мікропроцесорні системи.
    

      
    
   Ірина Ярославівна
   КУЛИК

   спеціаліст вищої категорії.
    
   Викладач дисциплін:

   • Алгоритми і методи обчислень.
   • Комп’ютерна логіка.
   • Програмування.
   • Дискретна математика.
    

      
    
    
   Юлія Павлівна
   ПУНДОР

   спеціаліст першої категорії.
    
   Викладач дисциплін:

   • Інформатика і комп’ютерна техніка.
   • Обчислювальна техніка.
   • Архітектура комп’ютерів.
   • Периферійні пристрої.
   • Захист інформації.
    

     Тетяна Анатоліївна
   БІЛОУС

   заступник директора з навчальної роботи,
   спеціаліст першої категорії.
    
   Викладач дисциплін:

   • Математика.
   • Вища математика.
   • Організація баз даних.
   • Системне програмування.
    

     Микола Васильович
   ЧОРНИЙ

   спеціаліст вищої категорії,
   викладач-методист.
    
   Викладач дисциплін:

   • Інформатика.
   • Комп’ютерна графіка.
   • Інженерна та комп’ютерна графіка.
    

      
    
   Богдан Ярославович
   ЛАШКІВ

   спеціаліст першої категорії.
    
   Викладач дисциплін:

   • Технології.
   • Комп’ютерна електроніка.
   • Операційні системи.
   • Надійність, контроль, діагностика та обслуговування ЕОМ.
    

     Марія Миронівна
   ФЕДОРІВ

   спеціаліст першої категорії.
    
   Викладач дисциплін:

   • Астрономія.
   • Інформатика.
    

     Роксолана Орестівна
   СОХАН

   спеціаліст вищої категорії.
    
   Викладач дисциплін:

   • Іноземна мова.
   • Іноземна мова за професійним спрямуванням.
    

     Любов Данилівна
   БОРЩЕВСЬКА

   спеціаліст вищої категорії,
   викладач-методист.
      
   Викладач дисциплін:

   • Математика.
   • Вища математика.
    

      
   Ольга Іванівна
   МАСИЧ

   спеціаліст вищої категорії,
   викладач-методист.
    
   Викладач дисциплін:

   • Математика.
   • Вища математика.
   • Теорія ймовірності та математична статистика.
    

     Марія Олексіївна
   КУРИК

   заступник директора з виховної роботи,
   спеціаліст вищої категорії,
   викладач-методист.
      
   Викладач дисциплін:

   • Математика.
   • Вища математика.
    

     Руслана Олексіївна
   ЦЮРА

   спеціаліст вищої категорії.
    
   Викладач дисциплін:

   • Українська мова.
   • Українська література.
    

     Богданна Богданівна
   ПАСТЕРНАК

   спеціаліст вищої категорії,
   викладач-методист.
    
   Викладач дисциплін:

   • Українська мова.
   • Українська література.
   • Зарубіжна література.
    

      
    
   Вікторія Валеріївна
   ЛЕМІШЕВСЬКА

   спеціаліст вищої категорії.
    
   Викладач дисциплін:

   • Українська мова.
   • Українська література.
   • Українська мова за професійним спрямуванням.
   • Соціологія.
    

     Мар’яна Миколаївна
   ПРОЦИК

   спеціаліст вищої категорії,
   викладач-методист.
    
   Викладач дисциплін:

   • Іноземна мова.
   • Іноземна мова за професійним спрямуванням.
   • Англійська мова в ІТ-галузі.
    

      
   Ірина Євгенівна
   МЕДВІДЬ

   спеціаліст вищої категорії.
    
   Викладач дисциплін:

   • Іноземна мова.
   • Іноземна мова за професійним спрямуванням.
    


   Основні завдання


   Головним завданням циклової комісії «Комп’ютерних дисциплін, інформатики, математики та лінгвістики», поряд з формуванням глибоких і міцних знань студентів, є інтенсифікація підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі інформаційних технологій, здатних до максимальної реалізації своїх професійних можливостей, активізації особистісних якостей шляхом звернення до їх зацікавленості, створення умов самореалізації і самоствердження, відповідно до сучасних тенденцій розвитку ІТ-сектору промисловості та забезпечення суспільних потреб висококваліфікованими кадрами.

   Сьогоднішній світ перейшов на новий етап життя, де головну роль виконує інформація, а також економіка, що будується на ній. Сучасний розвиток інформаційного суспільства безпосередньо пов'язаний з необхідністю збору, обробки і передачі величезних об'ємів інформації, перетворенням інформації у товар, як правило, значної вартості. Це стало причиною глобального переходу від індустріального суспільства до інформаційного. Інформація є одним з найцінніших ресурсів суспільства поруч з традиційними матеріальними видами ресурсів, як нафта, метал, корисні копалини тощо, тому, процес переробки інформації, подібно до процесів переробки матеріальних ресурсів можна сприймати як технологію. Інформаційна технологія передбачає вміння грамотно працювати з інформацією і обчислювальною технікою.

   Сьогодення вимагає йти в ногу зі змінами, а інколи і випереджати їх. Тому треба мислити креативно, не боятись втілювати в життя нові ідеї.

   Цільовим позиціонуванням циклової комісії є підготовка фахівців рівня фахової передвищої освіти «фаховий молодший бакалавр» галузі знань 12 «Інформаційні технології», спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія».

   Циклова комісія - структурний навчально-методичний підрозділ, що проводить навчальну, виховну та методичну роботу з однією або кількох споріднених навчальних дисциплін відповідно до Закону України «Про вищу освіту».

   Слід наголосити, що реалізація вище наведених цілей можлива лише при позитивному морально-психологічному кліматі та співпраці керівництва коледжу, трудового колективу та студентської спільноти. На даний час колектив циклової комісії здатний виконувати всі завдання, що ставлять перед нами Конституція України, Закон України про фахову передвищу освіту, законодавчі акти України, Статут Новороздільського політехнічного фахового коледжу.

   Місія циклової комісії – підготовка затребуваних суспільством та регіональним ринком праці фахівців сфери інформаційних технологій, які поєднують високі академічні, професійні та соціально-особистісні компетенції; забезпечення розвитку потенціалу та можливостей самореалізації студентів. А також, сприяти:

   •     - покращенню якості викладання математичних, лінгвістичних та спеціалізованих фахових дисциплін;
   •     - безперервному розвитку творчої особистості викладачів комісії;
   •     - вдосконаленню педагогічної майстерності, створенню сприятливого середовища для адаптації студента до систематичного навчання та умов для самовираження і самореалізації;
   •     - умов для різнобічного розвитку особистості, індивідуалізації та диференціації навчання;

   Концепція циклової комісії «Комп’ютерних дисциплін, інформатики, математики та лінгвістики» – створення та впровадження інноваційного підходу до організації освітнього процесу; виховання покоління фахівців у галузі інформаційних технологій, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати та примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства; підготовка студентів до активного громадянства, майбутньої кар’єри, підтримка їх особистісного розвитку.

   Цінності циклової комісії «Комп’ютерних дисциплін, інформатики, математики та лінгвістики»:

   •     - професіоналізм: усе реалізується за стандартами найвищої якості та відповідальності.
   •     - відкритість: ми відкриті для нових ідей, змін, ми відкриті для світоглядного діалогу, вільного обміну інформацією, розширення комунікації та співпраці.
   •     - повага до особистості: ми цінуємо та поважаємо кожну особистість, сприяємо її гармонійному розвитку, надаємо можливість для самореалізації та саморозвитку
   •     - фаховість: ми формуємо професійні компетентності та вміння як основу добробуту сучасного суспільств
   •     - креативність: ми намагаємось дати студенту не лише знання, але й необхідні компетенції, які дозволять йому бути гнучким, креативним та глобалізованим на сучасному ринку праці.
   •     - доброчесність: ми є чесними по відношенню до себе, до місця своєї праці, колег та студентів.
   •     - академічна свобода: ми вільні в обміні інформацією, розвитку власних ідей та визначенні власних дій при усвідомленні високої особистої відповідальності за результати.
   •     - прозорість: забезпечення доступу працівників, здобувачів освіти та громадськості до повної та достовірної інформації про діяльність циклової комісії, до активної участі у заходах, які відбуваються в закладі освіти.
   •     - демократизм та колегіальність: циклова комісія культивує вільне обговорення та колегіальне ухвалення рішень.
   Циклова комісія електротехнічних дисциплін, електротехніки, фізики та фізичного виховання

   Викладацький склад

    
   Руслан САВІЦЬКИЙ
   Голова циклової комісії.
      
    
   Викладач дисциплін:

   • Електропостачання підприємств і цивільних споруд.
   • Основи проєктування електроустановок.
   • Налагодження електроустановок.
   • Монтаж, експлуатація і ремонт електроустаткування.
    

      
    
    
    
   Ольга Володимирівна
   БАГЛАЙ

   спеціаліст вищої категорії.
    
   Викладач дисциплін:

   • Основи промислової електроніки, мікропроцесорної техніки та автоматики.
   • Електротехніка і електроніка.
   • Основи стандартизації.
   • Енергозбереження.
   • Системи керування електроприводами.
   • Електробезпека.
   • Технології.
    

      
    
   Михайло Михайлович
   БОЙКО

   спеціаліст першої категорії.
    
   Викладач дисциплін:

   • Електричні машини.
   • Електроустаткування підприємств і цивільних споруд.
   • Основи електроприводу.
   • Надійність електроприводів.
    

      
    
   Ігор Олексійович
   КУРИК

   спеціаліст вищої категорії.
    
   Викладач дисциплін:

   • Фізика.
   • Теорія електричних і магнітних кіл.
   • Конструкційні та електротехнічні матеріали.
   • Теоретичні основи електротехніки.
   • Електричні та технічні вимірювання.
    

     Марія Іванівна
   НЕСТОР

   спеціаліст вищої категорії,
   викладач-методист.
      
   Викладач дисципліни:

   • Фізика.
    

     Володимир Іванович
   ІВАТЬ

   спеціаліст вищої категорії,
   викладач-методист.
      
   Викладач дисциплін:

   • Фізична культура.
   • Фізичне виховання.
    

     Андрій Володимирович
   БОГУН

   спеціаліст вищої категорії,
   викладач-методист.
      
   Викладач дисциплін:

   • Фізична культура.
   • Фізичне виховання.
    

     Михайло Михайлович
   ЩУРКО

   спеціаліст вищої категорії,
   викладач-методист.
      
   Викладач дисциплін:

   • Захист України.
   • Фізичне виховання.
    


   Основні завдання


   •     - забезпечення виконання навчальних планів і програм дисциплін;
   •     - розробка і обговорення комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін;
   •     - розробка методик викладання навчальних дисциплін циклової комісії, проведення лекційних, практичних, лабораторних занять, навчальної та технологічної практик, курсового проектування;
   •     - підготовка, розгляд й обговорення екзаменаційних матеріалів для проведення семестрових екзаменів студентів, тематики та змісту курсових робіт та іншої методичної документації для контролю знань студентів;
   •     - організація та проведення науково-практичних конференцій, олімпіад, вікторин, конкурсів, виставок творчих робіт студентів;
   •     - проведення профорієнтаційної роботи та сприяння працевлаштуванню випускників і зв'язок з ними;
   Циклова комісія автомобільних дисциплін та машинобудування

   Викладацький склад

    
   Ігор КОРЕЦЬКИЙ
   Голова циклової комісії,
   спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.
      
    
   Викладач дисциплін:

   • Основи технології ремонту автомобілів.
   • Автомобільні перевезення.
   • Сучасні автомобільні системи та перспективи галузі.
   • Проєктування технологічного оснащення.
    

      
    
   Роман Романович
   ЛАЗАРІВ

   спеціаліст вищої категорії.
    
   Викладач дисциплін:

   • Будова автомобіля.
   • Технічна експлуатація автомобілів.
   • Автомобільні двигуни.
   • Експлуатаційні властивості автомобілів.
    

      
    
   Роман Васильович
   ТВЕРДОХЛІБ

   спеціаліст вищої категорії.
    
   Викладач дисциплін:

   • Електрообладнання автомобілів.
   • Основи комп’ютерної діагностики автомобілів.
   • Основи програмної інженерії.
    

      
    
   Іван Степанович
   ДИДИШИН

   директор коледжу,
   спеціаліст вищої категорії,
   викладач-методист.
    
   Викладач дисциплін:

   • Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання.
   • Використання експлуатаційних матеріалів.
   • Основи гідравліки і теплотехніки.
   • Комп’ютерна техніка і програмування.
    

     Василь Степанович
   ПАНІВ

   спеціаліст вищої категорії,
   викладач-методист.
    
   Викладач дисциплін:

   • Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство.
   • Правила і безпека дорожнього руху.
    

     Оксана Євгенівна
   ЦИБУЛЬСЬКА

   спеціаліст вищої категорії.
    
   Викладач дисциплін:

   • Безпека життєдіяльності.
   • Основи охорони праці.
    

      
    
   Оксана Дмитрівна
   ЗАЯЦЬ

   спеціаліст вищої категорії.
    
   Викладач дисциплін:

   • Креслення.
   • Інженерна графіка.
   • Інженерна та комп’ютерна графіка.
   • Астрономія.
   • Медико-санітарна допомога.
    

     Зіновій Ярославович
   ОПРИШКО

   завідувач відділення,
   спеціаліст вищої категорії,
   викладач-методист.
    
   Викладач дисциплін:

   • Креслення.
   • Інженерна графіка.
   • Інженерна та комп’ютерна графіка.
   • Технології.
    

     Михайло Іванович
   БОРЩЕВСЬКИЙ

   спеціаліст вищої категорії,
   старший викладач.
    
   Викладач дисциплін:

   • Фізика.
   • Технічна механіка.
    


   Основні завдання


   Робота циклової комісії автомобільних дисциплін та машинобудування за ОПП «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» спрямована на підготовку майбутніх фахових молодших бакалаврів з автомобільного транспорту на рівні сучасних та перспективних вимог, які здібні до творчого пошуку при вирішенні професійних проблем.

   Основними завданнями циклової комісіїє підвищення якості знань студентів, впровадження компетентісно-орієнтованого навчання, розробки ефективних форм і методів навчально-виховної роботи, формування професійної майстерності до викликів ринку праці, підготовка висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців автомобільного транспорту.

   Досягнення цієї мети циклова комісія здійснює шляхом навчальної роботи, спрямованої на вдосконалення змісту освіти , методичної роботи викладачів комісії та підвищення їхнього професійного рівня.

   На заняттях викладачі використовують сучасні технології, такі як комп'ютерні симуляції, віртуальна реальність, аудіо-відео матеріали та інтерактивні платформи для навчання, що дозволяє студентам отримувати практичні навички та знання, вміння розробляти та використовувати сучасні автомобільні технології.

   Організація проведення стажувань та проходження виробничих практик на СТО та автотранспортних підприємствах, дозволяє викладачам і студентам отримати практичний досвід роботи з обслуговування та ремонту сучасних автомобілів.

   Розвиток у майбутніх фахівців творчого підходу до своєї діяльності, стимулювання творчого пошуку, самовираження забезпечує організація курсового і дипломного проєктування на виробництві в ході технологічної та переддипломної практик.

   Викладачі постійно підвищують кваліфікаційний рівень, працюють над розробкою електронних підручників, навчально-методичних посібників, опорних конспектів лекцій, ділових ігр тощо. Беруть активну участь у майстер-класах.

   Випускникам, які здобули освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра здатні кваліфіковано вирішувати завдання та обіймати посади на підприємствах транспорту:

   •     - механік;
   •     - механік автомобільної колони (гаража);
   •     - механік дільниці;
   •     - механік цеху;
   •     - механік з ремонту транспорту;
   •     - технік-конструктор (механіка);
   •     - технік-технолог (механіка);
   •     - диспетчер автомобільного транспорту;
   •     - фахівець з автотехнічної експертизи;
   •     - майстер виробничого навчання;
   •     - майстер виробничого навчання водінню;
   •     - слюсар з ремонту автомобілів - майстер виробничого навчання.
  • Методичний кабінет

   Методичний кабінет Новороздільського політехнічного фахового коледжу є центром організації та методичної підтримки навчально- методичної роботи педагогічних працівників. У НМК зібрано зразки навчально-методичної документації, методичні розробки окремих занять, зосереджено інформаційні, нормативно-інструктивні, навчально-методичні матеріали, зразки планування та звітної документації, матеріали кращого досвіду педагогічних працівників, друкована продукція. НМК діє на підставі Положення про навчально-методичний кабінет.

    
    
      
    

   Ірина МИКИТЕНКО – завідувачка методичним кабінетом, викладачка всесвітньої історії, культурології, основ філософських знань (спеціаліст вищої категорії, старший викладач).
    

   Функції методичного кабінету коледжу:


   •     - організація науково-практичних семінарів, педагогічних читань, конференцій, тренінгів; виставок нової навчально-методичної літератури тощо;
   •     - сприяння науково-методичній та дослідницькій роботі викладачів;
   •     - консультація викладачів з питань створення, удосконалення та поповнення навчально-методичних комплексів, оформлення методичних розробок, планів тощо;
   •     - поповнення кабінету нормативними матеріалами;
   •     - інформування про надходження нової навчально-методичної літератури, періодичної преси з питань виховання, методів і засобів навчання;
   •     - забезпечення методичної підтримки щодо впровадження в освітній процес нових освітніх технологій, інноваційних методик сприяння розвитку творчого потенціалу кожного викладача, створення умов для безперервного фахового підвищення кваліфікації педагогів;
   •     - сприяння впровадженню в освітній процес кращого передового педагогічного досвіду викладачів коледжу, педагогічних працівників інших закладів, досягнень сучасної науки;
   •     - допомога викладачам у підготовці до атестації;
   •     - неперервний особистісний і професійний розвиток, підвищення педагогічної компетентності й кваліфікації.

   Основне завдання НМК – забезпечення умов для підвищення професійної майстерності викладачів, як одного з найголовніших чинників якісної підготовки майбутніх фахівців. Ефективність навчально-методичної роботи в коледжі залежить від взаємодії всіх її структурних ланок.


   Основні принципи:

   •     - системність, послідовність, оперативність
   •     - випереджаючий характер
   •     - органічне поєднання індивідуальних, групових та колективних форм роботи
   •     - практична спрямованість
   •     - розвиток культурних та моральних цінностей

   При організації методичної роботи важливо брати до уваги постійні зміни в педагогічній науці, застосування інноваційних методик, технологій і прийомів навчання, що дозволяє продуктивно застосовувати поширені веб-ресурси для дистанційного навчання: сервіс G-Suite for Education (GOOGLE CLASSROOM), Zoom, конструктор LEARNINGAPPS та інші засоби організації дистанційного навчання.


   Основні напрямки та завдання:

   •     - організація навчально-методичної роботи та підвищення ролі методичної допомоги у формуванні професіоналізму викладачів
   •     - створення умов для професійного розвитку педагога
   •     - реалізація ідей педагогіки партнерства як умови успішної взаємодії суб`єктів освітнього процесу в коледжі
   •     - виявлення, апробація, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду, впровадження в практику інноваційних освітніх технологій і досягнень науки
   •     - підвищення публікаційної активності науково-педагогічних працівників
   •     - створення умов для безперервного процесу вдосконалення фахової освіти шляхом підвищення кваліфікації педагогічних працівників
      

   Основними формами методичної роботи в коледжі є :

   •     - засідання методичної ради коледжу
   •     - засідання циклових комісій
   •     - науково-методичні конференції
   •     - методичні консультації
   •     - тижні (декади) циклових комісій
   •     - відкриті заняття, тематичні заходи
   •     - проблемні семінари, тренінги, семінари-практикуми
   •     - робота семінару «Школа педагогічної майстерності»
   •     - розробка і вдосконалення комплексів навчально-методичного забезпечення освітніх дисциплін
   •     - створення навчально-методичних матеріалів
   •     - виставки педагогічних досягнень викладачів

   Атестація педагогічних працівників


   Підсумки атестації педагогічних працівників у 2022-2023 н. р.

   Графік засідань атестаційної комісії у 2023-2024 н.р.

   План заходів атестаційної комісії І рівня з проведення атестації педагогічних працівників у 2023 – 2024 н. р.

   Список педагогічних працівників, які у 2023-2024 навчальному році підлягають черговій атестації

   План атестації педагогічних працівників Новороздільського політехнічного фахового коледжу з 2024 по 2029 р.р.


   Навчально-методична робота


   План роботи методичної ради на 2023-2024 н.р.

   Перспективний план організаційної та навчально-методичної роботи коледжу на 2023-2024 н.р.


   Підвищення кваліфікації педагогічних працівників


   Перспективний план підвищення кваліфікації на 2023-2027 р.р.

   Остаточний план підвищення кваліфікації у 2024 р.

  • Гуртожиток

   Студентський гуртожиток – один із підрозділів у структурі Новороздільського політехнічного фахового коледжу. Санітарний стан гуртожитку, умови проживання, побутовий рівень відіграють важливу роль у житті студентської молоді. Гуртожиток є місцем проживання, відпочинку, а також місцем підготовки домашніх завдань, самостійних робіт тощо.

   Місто Новий Розділ має пряме автобусне сполучення із Львовом, Луцьком, а також містами Миколаїв, Жидачів, Стрий, Бібрка, Ходорів, Рогатин. Автостанція знаходиться неподалік від більшості корпусів коледжу.

   Гуртожиток діє з 1981 року і знаходиться на території коледжу. Всього у гуртожитку є 104 житлових кімнати по 3 місця в кожній. Традиційно, раз в місяць проводяться спільні рейди-перевірки санітарно-побутових умов, за участю вихователя гуртожитку, дільничного інспектора, представників адміністрації коледжу, один раз на семестр проводяться підсумки змагань на кращу кімнату, кращий поверх.

   Вихователь гуртожитку проводить заходи, спрямовані на впровадження норм здорового способу життя: заходи на антиалкогольну, антитютюнову тематику, на формування фізично здорової людини (загальна особиста підготовка, правильний режим дня, особиста гігієна, вміння слідкувати за своїм здоров'ям), а також роботу із сімейно-родинного та правового виховання. Під час вирішення цих завдань проводяться зустрічі з лікарями, працівниками правоохоронних органів, священнослужителями, психологами, спортивні змагання.

   Матеріальна база, яка забезпечує умови для відпочинку студентів, складається з кімнати для відпочинку, спортивної кімнати, кімнати для музичних занять.

   Це дозволило організувати в гуртожитку гуртки загально-фізичної підготовки і художньої самодіяльності, метою яких є фізичне удосконалення, проведення активного організованого відпочинку, художньо-естетичне виховання, формування художнього смаку з допомогою різних видів народної творчості. Гуртківці на належному естетичному рівні проводять вечори, конкурси, спортивні змагання з силового багатоборства, гирьового спорту. Також у гуртожитку надається доступ до мережі Інтернет за допомогою технології WiFi.

   Велика увага приділяється роботі по розвитку громадського самоврядування, для чого зі складу студентів створена рада гуртожитку. Мешканці гуртожитку щорічно 17 листопада проводять "День самоврядування", беруть участь у вирішенні питань розпорядку у гуртожитку, а також побутових справ: прибирання житлових кімнат і територій гуртожитку, проведення передсвяткової толоки, чергування по поверхах, поселення в гуртожиток, здійснення громадського контролю за харчуванням.

   У приміщенні гуртожитку діє медичний пункт, оснащений відповідним обладнанням, де надається в разі потреби медична допомога. Також медичний працівник веде санітарно-освітню роботу по профілактиці захворювань, проводить щотижневі огляди дотримання особистої гігієни студентами, бесіди з тем: "Гігієна харчування та профілактика харчових отруєнь", "Культура статевих відносин", "Профілактика грипу".

   Основна мета створення медичного кабінету полягає у забезпеченні організації медичного обслуговування здобувачів освіти.

   Основними напрямами діяльності сестри медичної є здійснення заходів з охорони здоров’я здобувачів освіти , надання їм потрібної медичної допомоги, ведення щоденного амбулаторного прийому здобувачів освіти.

   У 2008 р. в гуртожитку відкрито і освячено капличку Матері Божої для отримання духовної наснаги.

    

   У гуртожитку діють органи студентського самоврядування, що є невід’ємною частиною громадського самоврядування коледжу. Мешканці гуртожитку коледжу мають право обирати органи студентського самоврядування гуртожитку й бути обраними до їхнього складу, через органи студентського самоврядування гуртожитку брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з поліпшенням житлово-побутових умов, якості роботи працівників гуртожитку, організації культурно-розважальної, виховної спортивно-оздоровчої роботи, дозвілля тощо.

   Студентська Рада гуртожитку як Рада студентського самоврядування під керівництвом вихователя проводить виховну та культурно-масову роботу серед мешканців гуртожитку. З цією метою Рада надає допомогу вихователю та завідувачу гуртожитком в ознайомленні мешканців з правилами внутрішнього розпорядку в гуртожитку та їх дотримання. Згідно Положення про огляд-конкурс секцій, кімнат гуртожитку студентська Рада відповідає за підготовку, проведення та підведення підсумків огляду–конкурсу на кращу секцію, кімнату, скеровує діяльність санітарного поста. Рада студентського самоврядування гуртожитку має право застосовувати до порушників Правил внутрішнього розпорядку міри громадського та дисциплінарного покарання: попередження, догана, сувора догана. Студентська Рада гуртожитку в межах своїх повноважень має право поставити перед адміністрацією коледжу питання про виселення порушників з студентського гуртожитку.

   Згідно положення правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку встановлено режим пропуску студентів в гуртожиток та відвідування сторонніми особами гуртожитку. Студенти, які мешкають в гуртожитку пропускаються при умові пред’явлення студентського квитка та перепустки про поселення в гуртожиток. Стороннім особам вхід в гуртожиток заборонено.

   Документація:


   Положення про студенський гуртожиток

   Положення про користування гуртожитком

   Правила внутрішнього трудового розпорядку у студентському гуртожитку

  • Бібліотека

   Бібліотека є навчальним, інформаційним та культурно – просвітницьким структурним підрозділом Новороздільського політехнічного фахового коледжу, яка має упорядкований фонд документів, доступ до інших джерел інформації.

   Структура фонду бібліотеки Новороздільського політехнічного фахового коледжу сформована за такими видами видань:

   •     - фонд підручників та навчальних посібників;
   •     - довідково-інформаційний фонд (словники, довідники, енциклопедії);
   •     - фонд художньої літератури;
   •     - фонд періодичних видань;
   •     - фондові лекції та методичні вказівники для практичних робіт і самостійної роботи студентів.

   Бібліотека коледжу виконує загальноосвітню, інформаційну і виховну функції. Вона безкоштовно надає основні види бібліотечних послуг: видає в тимчасове користування літературу, виконує послуги інформаційного, довідкового, бібліографічного характеру.

   Загальний фонд бібліотеки становить – 46 715 екземплярів книг, а загальна площа бібліотеки становить 168 кв. м.. Також у приміщенні бібліотеки працює читальний зал, де обладнано місця для роботи в мережі Інтернет.

   Бібліотека обслуговує в читальному залі і на абонементі на протязі року понад 1500 читачів-користувачів. Крім основної діяльності у приміщенні бібліотеки проводяться диспути, книжкові виставки, виховні години, вікторини, години цікавих повідомлень. Тому важливими напрямками діяльності бібліотекарів є залучення студентської молоді до кращих надбань української та світової культури, формування прагнення до книги, як джерела духовного розвитку, виховання української душі, розвиток естетичних почуттів та смаку, високих моральних якостей, формування рис соціально зрілої, творчої особистості.

   У сучасних умовах головними завданнями та напрямами діяльності бібліотеки коледжу є:

   •     - реалізація державної політики в галузі освіти;
   •     - забезпечення необмеженого, вільного доступу до національних і світових інформаційних ресурсів;
   •     - вивчення інформаційних потреб та здійснення оперативного та якісного бібліотечно-бібліографічного обслуговування студентів, педагогічних та інших працівників коледжу, використовуючи різні форми і методи індивідуальної та масової інформації;
   •     - проведення роботи по пропаганді та розкриттю бібліотечних фондів : дні інформації, тематичні виставки, вечори, круглі столи та надання допомоги відповідальним за виховну роботу в коледжі у проведенні літературних вечорів, інших масових заходів;
   •     - розширення номенклатури бібліотечно-інформаційних послуг, удосконалення традиційних і впровадження нових бібліотечних форм і методів роботи та комп'ютеризації інформаційно-бібліотечних процесів;
   •     - сприяння самоосвіті студентів, забезпечення їх літературою для задоволення їхніх освітніх і культурних потреб;
   •     - надання вільної зони бездротового доступу до Інтернет-мережі (Wi-Fi), що дозволяє відвідувачам безкоштовно користуватися е-ресурсами з власних електронних пристроїв з навчальною метою;
   •     - створення електронних баз даних, організація та ведення довідково-бібліографічного апарату з використанням як традиційних, так і новітніх інформаційних технологій;
   •     - піднесення бібліотечної справи на якісно новий рівень;
   •     - розширення асортименту сервісів та послуг: електронна доставка документів, віртуальна довідка, відбір та замовлення підручників для 10-11 кл. на базі ІСУО та програми « КУРС: Школа» через електронну пошту;
   •     - систематичне проведення роботи зі збереження, зміцнення та розширення книжкового фонду.

   Бібліотека коледжу знаходиться у постійному розвитку та пошуку нових ідей та новацій, активно працює над створенням ефективного і комфортного сервісу для користувачів. Використання комп`ютерів, локальних мереж, новітнього програмного забезпечення в кінцевому підсумку підвищує якість та ефективність роботи бібліотекарів і читачів усіх підрозділів коледжу.

  • Бухгалтерська служба

   Бухгалтерія — структурний підрозділ суб'єкта господарювання, що призначений для ведення бухгалтерського обліку. Основною метою діяльності бухгалтерії є забезпечення належного ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності навчального закладу з урахуванням особливостей діяльності та технологій обробки облікових даних. Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам повної та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та грошових коштів навчального закладу. Очолює підрозділ головний бухгалтер, який має в підпорядкуванні працівників бухгалтерської служби, які спеціалізуються на окремих напрямках облікової роботи.

      
      
    
   Світлана ЛОБАНОВА головний бухгалтер

   Олександра КОРЕЦЬКА: бухгалтер

   Ганна САВІЦЬКА: бухгалтер

   Олександра ДУБИНА: бухгалтер
    
    
    

   Реквізити для оплати:

     Оплата ЗА НАВЧАННЯ
    
     p/р: UA608201720314211004201008935
     в ДКСУ м. Київ
     МФО 820172, ЄДРПОУ 00208798
     Призначення платежу: оплата за навчання,
     Ім'я та прізвище, група, форма навчання
     Оплата ЗА ГУРТОЖИТОК
    
     p/р: UA858201720314281004202008935
     в ДКСУ м. Київ
     МФО 820172, ЄДРПОУ 00208798
     Призначення платежу: оплата за гуртожиток,
     Ім'я та прізвище, група, номер кімнати
  • Відділ кадрів

       Відділ кадрів Новороздільського політехнічного фахового коледжу керується:

   •     1. Конституцією України.
   •     2. Кодексом законів про працю України.
   •     3. Інструкцією про порядок прийняття, переведення, звільнення та обліку кадрів в установі.
   •     4. Законами України «Про оплату праці», «Про відпустки», З "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про охорону праці", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" "Про військовий обов'язок і військову службу" та іншими законами України.
   •     5. Інструкцією про ведення електронних трудових книжок та електронних листків непрацездатності.
   •     6. Наказами Міністерства освіти і науки та іншими нормативно-правовими актами.
   •     7. Статутом коледжу.
   •     8. Колективним договором.
   •     9. Правилами внутрішнього трудового розпорядку.
   •     10. Наказами і розпорядженнями директора коледжу.
   •     11. Положеннями, інструкціями та іншими керівними матеріалами і нормативними документами щодо обліку і руху особового складу.
   •     12. Основами законодавства про працю.
   •     13. Структурою і штатним розписом коледжу.
   •     14. Порядком обліку особливостей переміщення кадрів і складання установленої звітності
      
      
    
   Працівник підрозділу:

   Надія ГУПАЛО:

   старший інспектор з кадрів
    
    
    
                     Документи, які подаються під час прийняття працівників на роботу:
    
       1. Заява
       2. Копія паспорта та ідентифікаційного коду.
       3. Копія диплома про повну вищу освіту.
       4. Копія військово-облікового документа (якщо стоїть на обліку у відділеннях РТЦК та СП).
       5. Фотокартка.
       6. Особовий листок з обліку кадрів та додаток до нього (форма № П-2).
       7. Документи, які дають право на пільги, передбачені чинним законодавством.
       8. Копії свідоцтва про народження дітей у працівників.
       9. Трудова книжка (у разі наявності або за бажанням працівника, який працевлаштовується) або відомості про трудову діяльність із реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

   Старший інспектор з кадрів на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі», який запрацював з 10 червня 2021 року здійснює записи щодо прийняття, переведення, звільнення працівника в електронному вигляді, тобто веде електронну трудову книжку кожного працівника і вносить зміни до неї.

   Тепер електронна трудова книжка дає можливість уповноваженим органам, тобто Пенсійному фонду, призначати особі пенсію автоматично, без необхідності звернення такої особи. Але за останньою завжди зберігається право вибору для вдосконалення запропонованого Пенсійним фондом розрахункового розміру нарахування своєї пенсії.

   Підрозділ роботи з кадрами працює з Електронним реєстром листків непрацездатності. Отримання відомостей про своїх працівників, зокрема щодо видачі електронного листка непрацездатності, розміру заробітної плати для здійснення розрахунків виплат за лікарняними листками, здійснюється через Електронний кабінет страхувальника веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України.

  • Канцелярія та архів

   Канцелярія – це самостійний структурний підрозділ коледжу, підпорядкований безпосередньо директору. У своїй діяльності канцелярія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку, розпорядженнями та наказами директора коледжу, та Положення про канцелярію. Канцелярія для користування в роботі має печатки для пакетів , для завірення копій документів, кутовий штамп.

   Працівники канцелярії забезпечують чітку організацію ділового обслуговування у коледжі; своєчасний розгляд вхідної, вихідної і внутрішньої документації для доповіді директору коледжу.

    
   Ганна ЛЕХУШ
   завідувач канцелярії
      
    
   Надія ВИННИК: секретар-друкарка

   Любов НОВАК: секретар-друкарка

   Катерина СУРЖКО: архіваріус
    

   Архів Новороздільського політехнічного фахового коледжу надає такі послуги:

   •     - Архівна (академічна) довідка закладу освіти з годинами та оцінками.
   •     - Архівна довідка про підтвердження роботи або навчання у закладі освіти.
   •     - Витяг з наказу закладу освіти що стосується навчання або праці.
  • Співпраця

   Стейкхолдери (англ. Stakeholders) – зацікавлені сторони, фізичні та юридичні особи, які мають легітимний інтерес у діяльності організації, тобто певною мірою залежать від неї або можуть впливати на її діяльність. Іноді їх називають групами інтересів або групами впливу.

       Зовнішні стейкхолдери:

   •     - держава, яка здійснює нормативно-правове регулювання діяльності закладу освіти і основне замовлення на підготовку фахівців через розподіл державного (регіонального) замовлення на підготовку кадрів;
   •     - регіональні органи державної влади та органи місцевого самоврядування;
   •     - роботодавці (державні, комунальні підприємства, промислові підприємства; малі та середні підприємства; організації), які зацікавлені в компетентних спеціалістах;
   •     - школярі, абітурієнти та їх батьки, які знаходяться на стадії вибору закладу освіти;
   •     - освітні установи різних типів та видів;
   •     - різноманітні громадські організації та об’єднання, які безпосередньо не пов’язані із системою освіти (політичні партії, етнічні та інші соціальні групи, творчі спілки, наукові установи тощо), але які зацікавлені у соціальному партнерстві.

       Внутрішні стейкхолдери:

   •     - різні категорії осіб, що отримують освіту та їх батьки;
   •     - педагогічні працівники, навчально-допоміжний та адміністративно-управлінський персонал.

   Мета співпраці стейкхолдерів (груп впливу) полягає у координації діяльності здобувачів, адміністрації та зацікавлених сторін, структурних підрозділів для сконцентрованої роботи, направленої на удосконалення та покращення якості підготовки майбутніх фахівців, позитивну динаміку зростання показників якості освіти в Коледжі.

       Завдання груп впливу:

   •     1. Внутрішніх:
   •       - сприяти покращенню побутових умов здобувачів фахової передвищої освіти та матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу;
   •       - брати участь у моніторингу якості нормативних документів (освітньо-професійних програм спеціальностей, робочих програм навчальних дисциплін, методичного забезпечення освітнього процесу тощо);
   •       - впливати на покращення якості освітньої діяльності та якості викладання навчальних дисциплін, практичної підготовки, тощо.
   •     2. Зовнішніх:
   •       - визначати пріоритетні напрямки запровадження інновацій у виробництві та управлінні економічною діяльністю на сучасних виробництвах;
   •       - сприяти проходженню виробничих практик та ознайомленню з інноваціями в управлінні економічною діяльністю на сучасних виробництвах;
   •       - надавати пропозиції щодо покращення якості практичної підготовки здобувачів фахової передвищої освіти та необхідних компетенцій для опанування інноваціями в технологіях. .

   Документація:


   Положення про стейкхолдерів освітніх програм

  • Контактна інформація

      

   Повна назва:     Новороздільський політехнічний фаховий коледж
      
   Скорочена назва:     НРПФК, NRPAC (англ.)
      
   Код ЄДРПОУ:     00208798         (переглянути на сайті Oпендатабот)
      
   Поштова адреса:     вул. Степана Бандери, 8, м. Новий Розділ Львівська обл., 81652         (показати на Гугл-карті)
      
   Телефони:  
   0 (3261)  
     2-62-96 (прийомна),
     2-60-18(директор),
     2-01-57 (відділ кадрів),
     2-01-48 (бухгалтерія),
     2-01-84 (навчальна частина)
      
   E-mail:   nrpk@meta.ua
      
   Мова освітнього процесу:     Українська
      
   Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплата:     Відсутні
      
   Інформація про вакантні посади:     Вакантні посади відсутні