Д О П О В І Д Ь

 

Моніторинг навчально-методичної роботи та системний підхід в діяльності методичного кабінету, як дієвий фактор підвищення якості освіти

 

                                                                 Доп. Методист коледжу Фоменко С.С.

 

Перед сучасним українським суспільством, яке дістало можливість будувати самостійну державу, постало чимало проблем, що потребують нагального вирішення. Докорінної перебудови потребує професійна освіта в Україні. Цей складний процес повязаний із реформуванням. Успіх реформи залежатиме від того, яких  фахівців дадуть Україні навчальні заклади різних рівнів акредитації.

Нестримний потік інформації, технізація багатьох галузей діяльності людини, новини науки міжнародного масштабу зобов’язують нас до щоденної копіткої праці над вдосконаленням педагогічної майстерності, бо саме від цього залежить фахова якість кожного випускника.

«Вчитель живе доти, доки вчиться. Як тільки він перестає вчитись, в ньому вмирає вчитель» - таку життєву позицію педагогів визначив К.Д.Ушинський. Ось тому, кожний викладач навчального закладу повинен активно поповнювати ту систему знань, яку він здобув в інституті чи університеті, іти в ногу з розвитком педагогічної науки в Україні  та  світі.

Педагогічна діяльність, яка є сплавом науки і мистецтва, з обох своїх компонентів передбачає творчість. Педагогічна творчість має особливість – її змістом є формування виховання людини, неповторної і унікальної, як це підтверджує В.Симоненко у творі «Ти знаєш, що таке людина?»

Особливою умовою успішної діяльності викладача є його загальна висока культура, а саме – розвинутий інтелект, різнобічність інтересів, висока ерудиція, суспільна активність, почуття міри, вміння спілкуватися з колегами і студентами, працювати в колективі, оптимізм, почуття гумору, присутність творчого пошуку тощо.

У практичній діяльності  нашого педагогічного колективу є оригінальні напрацювання, які допомагають більш ефективно вирішувати ті чи інші проблеми навчально-виховної роботи.

В методичному кабінеті є зразки самовідданої праці наших викладачів, які з роками поповнюються.  Спостереження або моніторинг навчально-методичної роботи в навчальному закладі дає достатньо повну інформацію про активність і свідомість дій викладачів. При цьому методі методичний кабінет провів аналіз роботи окремо кожного викладача, циклових і предметних комісій і колективу викладачів коледжу в цілому за двома напрямками: проведення відкритих занять з інноваційних технологій навчання  та креативного підходу викладачів до методичних напрацювань.

Спостереження дозволяє методичному кабінету коледжу накопичувати факти, робити висновки, спрямовувати дії, попереджувати помилки або недоліки в навчально-методичній роботі викладачів. Ці спостереження або моніторинг використовувався мною під час узагальнення роботи викладачів та комісій  за останнії 5 років ( з 2007 по 2011 календарні роки).

Розглянемо роботу викладачів по комісіях окремо і узагальнено по відкритих заняттях з інноваційних технологій, використовуючи компютерну техніку (ноутбук, проектор і екран).

1. Комісія  суспільно-економічних дисциплін.

Розглянемо інформаційн таблицю з проведення відкритих занять з 2007 по 2011 рр.  Комісія складається із 9-ти членів комісії. До складу входять 2 викладачі з ВК і педагогічним званням викладач-методист (Барабан М.М. і Дяків О.Ю.), 1 викладач ВК і звання старшого викладача – Смольницький О.Ф., 2 викладачі з ВК (Дунько Н.А. і Петрівська О.В.) , двоє з І-ою категорією (Микитенко І.І. та Турчин Н.В.) , двоє з ІІ категорією – Гринишин Г.І. і Ярема-Лемішевська В.В.  За цей період комісією було проведено 12 занять. На основі табличних даних проаналізуємо динаміку відкритих занять з інноваційних технологій навчання по роках. Максимальна кількість відкритих занять припадає на 2009 та 2011рр. – 4 заняття. Мінімальна – на 2010р. – 0 занять. З динаміки відкритих занять по викладачах комісії видно, що на протязі даного періоду жодного заняття не було проведено  такими викладачами як  Лемішевською  В.В. (Яремою В.В.), найбільше відкритих занять з інноваційних технологій  навчання проведено Дяків О.Ю. – 4. .  (таблиця та динаміка цих занять додається).

2. Наступна комісія – загально-технічних дисциплін. Із інформаційної таблиці  відкритих інноваційних занять видно, що з 2007 по 2011 рр. було проведено 18 занять. Дана комісія включає 10 членів комісії, з яких 2 є сумісниками:   Курик І.О. та Волкова О.В. (остання не працює).

До складу комісії входять:  4 викладачі з ВК і званням викладач-методист (Борщевська Л.Д., Курик М.О., Масич О.І., Опришко З.Я.),  2 викладачі ВК і  званням старший викладач (Борщевський М.І. і Нестор М.І.), 1 викладач ВК – Заяць О.Д.,   1 викладач – спеціаліст ІІ категорії (Курик І.О.),  1 викладач-спеціаліст (Білоус Т.А).

    Проаналізуємо динаміку відкритих занять з інноваційних технологій за 5 років по роках. Максимальна кількість відкритих занять припадає на 2007 рік – 8 занять, мінімальна  - на 2010р. (2),  2011 – 0 занять (останній рік не повний). З діаграми видно, що з 2008 року спостерігається спад у проведенні цих занять.

Розглянувши наступну динаміку відкритих занять з інноваційних технологій навчання по викладачах за вище вказаний період, можна відмітити, що найбільше відкритих занять проведено викладачами Заяць О.Д. – 4,  по 3 провели Борщевська Л.Д., Опришко З.Я. та Масич О.І.  і мінімальну кількість занять провели  Білоус Т.А (молодий викладач) і Борщевський М.І. – 0 занять.

(таблиця та динаміка цих занять додається).

3. Наступна комісія -  гуманітарних  дисциплін.

 Із інформаційної таблиці відкритих  інноваційних занять видно, що за період з 2007 по 2011рр. було проведено 10 занять. Комісія складається з 5-ти членів, у своєму складі має 3-х викладачів ВК з педагогічним званням викладач-методист (Білявська М.В., Винокурова І.Д., Пастернак Б.Б.), 1 викладач  спеціаліст І категорії Цюра Р.О. і  1 викладач-сумісник – спеціаліст ІІ категорії Лемішевська В.В.

З динаміки відкритих занять інноваційних технологій навчання по роках видно, що максимальна кількість занять припадає на 2008 рік- 4 заняття, мінімальна кількість – на 2009-2011рр. – по 1-му заняттю. Якщо проаналізувати наступну діаграму – динаміку відкритих занять по викладачах комісії, то можна відмітити, що максимальна кількість відкритих занять була проведена викладачами Білявською М.В. і Винокуровою І.Д. (по 3 заняття) і мінімальна кількість припадає на викладачів  Цюру Р.О. та Ярему-Лемішевську В.В. – по 1 заняття. .  (таблиця та динаміка цих занять додається).

 

4. Розглядається  комісія  іноземних  мов.

Розглянемо інформаційну таблицю з проведення відкритих занять з інноваційних технологій навчання. За даний період (2007-2011рр.) було проведено 7 занять при складі комісії 5-ти членів (на теперішній час – 4-х), з яких 3 члени комісії з ВК (Процик М.М.,Потєха С.О., Заяць Р.Р.)., 1 член комісії – І категорія (Медвідь І.Є.), 1 член комісії – ІІ категорія – Сохан Р.О. З динаміки проведення відкритих занять по роках видно, що максимальна кількість занять припадає на 2008 рік – 4 заняття, а решта роки – по одному заняттю. Якщо розглянути наступну динаміку відкритих занять по викладачах комісії, то з неї видно, що максимальна кількість занять була проведена викладачем Сохан Р.О. – 3 заняття і по одному заняттю – решта членів комісії. Слід відмітити, що дана комісія іноземних мов була утворена 2 роки тому  (таблиця та динаміка цих занять додається).

5. Розглянемо роботу  комісії  фізичного  виховання і захисту Вітчизни та  медично-санітарної підготовки.

Із таблиці з відкритих інноваційних занять видно, що за 5 років (2007-2011рр.) було проведено 3 заняття. Хочу зразу відмітити, що ця комісія має свою специфіку. Викладачі цієї комісії проводять спортивні змагання, в рік їх буває до 5-ти, які ми не встигаємо фіксувати. Це єдина комісія, яка приносить нашому навчальному закладу славу на обласних змаганнях, призові місця з різних видів спорту. Комісія складається з 5 членів:  3 викладачі має ВК і педагогічне звання викладач-методист (Василевський В.В., Щурко М.М., Богун А.В.), 2 викладачі з ВК  (Івать В.І. та викладач-сумісник Заяць О.Д.). З динаміки відкритих занять з інноваційних технологій навчання по роках видно, що максимальна кількість занять припадає на 2008 рік – 2 заняття. Найменша кількість – на 2007, 2009 і 2011 рр. -  0 занять. Якщо проаналізувати наступну діаграму, то можна відмітити, що такі викладачі як: Василевський В.В., Щурко М.М. і Богун А.В. провели по одному заняттю. Зате за даний період було проведено викладачами комісій  36 обласних змагань, де студенти під керівництвом викладачів здобули 15 призових місць командних  та особистих – 58.  (таблиця та динаміка цих занять додається).

6.  Наступна комісія  автомобільних  дисциплін.

Розглядаючи таблицю з проведення відкритих занять комісії, видно, що за звітний період (2007-2011рр) було проведено  18 занять. Комісія автомобільних дисциплін складається з 8-ми чоловік:  1 член  комісії має ВК і педагогічне звання викладач-методист (Панів В.С.), 3 викладачі – ВК і педагогічне звання старшого викладача (Корецький І.М., Максимів В.С., Тимощук М.П.), 2 викладачі  (Лазарів Р.Р. і Федорів М.А.) мають вищу кваліфікаційну категорію, 1 викладач -  Швабюк Я.Д. – І категорію,  1 викладач – Захара І.Я.- спеціаліст.

З динаміки проведення відкритих занять з інноваційних технологій по роках показано, що максимальна кількість занять припадає на 2009 рік – 6 занять, мінімальна кількість – на 2007 рік – одне заняття. Проаналізуємо наступну діаграму – динаміку відкритих занять по викладачах комісії, то можна відмітити, що максимальна кількість занять була проведена викладачами Корецьким І.М. (4 заняття), Максимівим В.С., Панівим В.С., Тимощуком М.П.  та Лазарівим Р.Р. – по 3 заняття, жодного відкритого заняття не було проведено викладачами Захарою І.Я. та Швабюком Я.Д. Якщо подивитись на останню діаграму, то можна сказати, що комісія працює по відкритих заняттях майже рівномірно, за винятком 2-х  викладачів.   (таблиця та динаміка цих занять додається).

7. Розглянемо роботу  комісії  хіміко-екологічних  дисциплін.

З інформаційної таблиці даної комісії з проведення відкритих занять видно, що за 2007-2011рр. викладачами було проведено 33 заняття. Комісія складається з 10-ти членів комісії:  2-оє викладачів (Василевська С.М. і Фоменко С.С.) комісії мають ВК і педагогічне звання викладач-методист;  3-є викладачів мають ВК і педагогічне звання старшого викладача (Струса Л.В., Годзь М.Я., Дидишин І.С.), а ще троє мають ВК (Гнатів Й.В., Новицька Л.О., Струса Л.В.), 1 викладач – спеціаліст ІІ категорії (Івать Г.С.), і викладач-спеціаліст (молодий викладач) Яворська О.В.. З динаміки проведених відкритих занять з інноваційних технологій по роках, зображених на діаграмі, видно, що максимальна кількість припадає на 2007 рік – 10, а мінімальна – на 2010 р.- 4. Проаналізуємо динаміку відкритих занять по викладачах комісії. Як видно, що максимальна кількість була проведена викладачами:  Івать Г.С. – 5 занять, Василевською С.М., Фоменко С.С., Годзь М.Я., Струсою Л.В., Новицькою ЛО., Гнатівим Й.В. – по 4 заняття кожний за звітний період. Мінімальна кількість припадає на Яворську О.В. – 0 занять – молодого викладача, яка тільки недавно вийшла з декретної відпустки. Якщо подивитись на останню динаміку з відкритих занять, то видно, що викладачі комісії працюють майже з рівномірним навантаженням.  (таблиця та діаграми додаються).

8.   Комісія  електротехнічних  дисциплін.

Розглядаючи інформаційну таблицю даної комісії з проведення відкритих занять видно, що за останні 5 років викладачами комісії було проведено 7 занять з інноваційних технологій навчання. Комісія складається з  6-ти членів – 2 викладачі мають ВК і педагогічне звання викладач-методист (Гладій Б.О. і Рісний П.О.),  1 викладач (Баглай О.В.) – ВК,  1 викладач (Спас Б.В.) – І категорію, 1 викладач (Курик І.О.) – ІІ категорію.

Розглядаючи діаграму   динаміки відкритих занять з інноваційних технологій по роках з 2007 по 2011 рр. можна відмітити наступне:  максимальна кількість відкритих занять припадає на 2009 і 2010 рр. – по 2 заняття, а інші роки по одному заняттю. З наступної діаграми видно, що максимальна кількість інноваційних занять були проведені викладачами:  Савіцьким Р.М. – 3 заняття, Гладієм Б.О. – 2 заняття. Жодного заняття не проведено викладачами Куриком І.О.  та  Рісним П.О. (таблиця та діаграми додаються).

 

9.  Розглянемо роботу  комісії  фінансово-економічних дисциплін.

Аналізуючи роботу комісії фінансово-економічних дисциплін по проведенню відкритих занять з інноваційних технологій видно, що за 2007-2011рр.  викладачами було проведено 21 заняття. Комісія складалася з 7-ми викладачів;  на даний час – з 5-ти:  2 викладачі з ВК і педагогічним званням старшого викладача (Качіурі В.Б. і Михайлюк С.І.), троє – з кваліфікаційною категорією «спеціаліст» (Вілюш Ю.В., Богданович В.В., Твердохліб М.В.) і один сумісник (Ревер С.В.). Розглядаючи динаміку відкритих занять, з якої видно, що максимальна кількість була проведена у 2007р. – 9 занять, у 2010р. – 8,  мінімальна кількість – 0  у 2009 р.  З наступної діаграми  по викладачах видно, що найбільше занять проведено викладачами Качіурі В.Б. – 7  та  Михайлюк С.І. – 6.  Найменше – у Вілюш Ю.В. і Богданович В.В. – 0 занять. Слід відмітити, що склад комісії постійно змінюється, постійних викладачів тільки  двоє  (Михайлюк С.І. та Качіурі В.Б.). (таблиця та діаграми додаються).

10.  Розглянемо роботу наступної комісії інформатики та компютерних дисциплін.

Аналізуючи роботу даної комісії, з таблиці видно, що за даний період було проведено 8 відкритих занять з інноваційних технологій навчання. Комісія складалася з 10 членів, на даний час з 9-ти:  1 викладач (Чорний М.В.) з ВК, двоє (Кулик І.Я. і Твердохліб Р.В.) з ІІ-ою кваліфікаційною категорією, а решта – 6  викладачів – спеціалісти, один сумісник – Білоус Т.А.

Комісія порівняно з іншими дуже молода.

Розглядаючи динаміку проведення відкритих занять по роках за звітний період, можна відмітити, що найбільша кількість занять була проведена у 2009 році – 5,  і найменша – у 2008, 2010 і 2011 рр. – 0 занять.

З динаміки відкритих занять по викладачах  максимальну кількість занять проведено викладачами Кулик І.Я., Твердохлібом Р.В. і Чорним М.В. – 2 заняття, мінімальна кількість – 0 занять – у викладачів Барана Р.В., Лашківа Б.Я., Пундор Ю.П., Серби В.В. та Білоус Т.А.  (таблиця та діаграми додаються).

Розглядаючи підсумкову роботу предметних і циклових комісій коледжу за звітний період (2007-2011рр.) з відкритих інноваційних занять, з таблиці видно, що було проведено 140  занять, найбільша кількість припадає на 2007 рік – 38 занять, найменша – на 2010 і 2011 рр. -  21 і  19 занять.

Аналізуючи роботу по комісіях  коледжу, як видно з діаграми, можна відмітити, що максимальна кількість відкритих занять у комісій:  хіміко-екологічних дисциплін – 33, фінансово-економічних дисциплін – 23, і по 18 занять у комісій автомобільних і загально-технічних дисциплін. Найменша кількість проведених занять у комісій іноземних мов і електротехнічних дисциплін – по 7 занять.  На той час, коли говорити про планування по комісіях, то за даний період ми повинні були провести 208  відкритих занять з інноваційних технологій навчання. Якщо по плану – 208, а по факту – 140, то різниця становить 68 занять. З таблиці видно планування кожної комісії коледжу по роках  (таблиці і діаграми додаються).

Я вважаю, що дана проведена робота викладачами комісій повинна враховуватись при розподілі премій.

Тепер перейдемо до розгляду іншого напрямку нашого питання – це методична  робота  викладачів.  Тут ми не будемо розглядати обовязкові навчально-методичні напрацювання для проведення навчальних занять.

1. Розглянемо роботу  комісії суспільно-економічних дисциплін.

Із таблиці видно, що за звітний період викладачами комісії було здано в методкабінет коледжу 47 методичних розробок, середня кількість методичних розробок по комісії на викладача становить 5,2.  Аналізуючи роботу комісії по роках, як видно з діаграми, найбільша кількість розробок припадає на 2009 рік – 14,  найменша кількість –  2008 -  5  і  2007 -  7 методрозробок. Аналізуючи роботу викладачів комісії за 2007-2011 рр. з діаграми видно, що найбільша кількість методрозробок у викладачів:  Микитенко І.І. – 12, Дяків О.Ю. – 10 . Найменша кількість у викладача Яреми-Лемішевської В.В. – 0 методрозробок. (таблиці і діаграми додаються).

2.  Комісія  загально-технічних  дисциплін.

Аналізуючи роботу комісії з таблиці видно, що за 5 років в методкабінет поступило і було зафіксовано 39 методрозробок. Середня кількість методрозробок на викладача становить 3,9. Розглядаючи динаміку методрозробок по роках, можна відмітити, що максимальна кількість припадає на 2007 і 2008 роки, по 11 методрозробок, найменша кількість – по 4  припадає на 2009 і 2011 рр. Аналізуючи роботу викладачів, то з наступної діаграми видно, що максимальна кількість методрозробок у викладачів комісії:  Борщевської Л.Д. і  Масич О.І. – по 7 штук, у Опришка З.Я. і Заяць О.Д. – по 6. Найменша кількість у Білоус Т.А. – 0, молодий викладач. (таблиці і діаграми додаються).

3.  Наступна  комісія  гуманітарних  дисциплін.

При аналізу роботи даної комісії виявлено, що за 5 років викладачами було написано 34 методрозробки. Середня кількість методрозробок на викладача становить 6,8, як видно з таблиці. З динаміки методрозробок по роках за 2007-2011 рр. найбільша кількість припадає на 2007 і 2008 рр. – по 10 і 9 шт., а 3 останніх роки йде стабільна кількість методрозробок – по 5. З наступної діаграми – динаміки методрозробок по викладачах видно, що максимальна кількість у викладача Винокурової І.Д. – 12, а найменша кількість у Білявської М.В. – 4   (таблиці і діаграми додаються).

4.  Комісія  іноземних  мов.

Аналізуючи роботу комісії по виконанню методрозробок, можна відмітити наступне:  за 5 років було здано в методкабінет 26 методрозробок, середня кількість методрозробок на викладача становить 5,1.  Розглядаючи динаміку методрозробок по роках за 2007-2011 рр. можна відмітити, що найбільша кількість припадає на 2008 рік – 8   і  2009 – 7, найменша кількість їх припадає на 2007 рік. Якщо розглядати динаміку методрозробок по викладачах, то максимальна кількість у викладачів  Процик М.М. – 8   і  Медвідь І.Є. – 7, мінімальна кількість – 2 – у Сохан Р.О. (таблиці і діаграми додаються).

5. Розглянемо роботу комісії фізвиховання і захисту Вітчизни (МСП).

При аналізі роботи даної комісії по виконанню методрозробок можна відмітити, що за 2007-2011 рр. членами комісії було написано 20 методрозробок, як бачимо з таблиці, середня кількість методрозробок на викладача припадає – 4 шт.. Аналізуючи динаміку виконання методрозробок по роках, найбільша кількість припадає на 2008 рік -  9,  а найменша – на 2010 р. – 2 методрозробки. Якщо проаналізувати роботу кожного викладача,то з діаграм видно, що найбільша кількістьу викладача Щурка М.М. – 7, найменша у Богуна А.В. – 2. (таблиці і діаграми додаються).

6.  Наступна  комісія  автомобільних  дисциплін.

Аналіз роботи комісії автомобільних дисциплін за 5 років в методичному напрямі показав наступне: як видно з таблиці, викладачами було написано 46 методрозробок, середня кількість на викладача становить  5,7. Розглянувши динаміку написанні методрозробок по роках, як показано на діаграмі, найбільша кількість припадає на 2008-2009 рр. (16 і 15), найменша кількість припадає на 2007 -  4  і  2010 – 5 методрозробок. Аналізуючи роботу в методичному плані  кожного члена комісії, дивлячись на діаграму, то  можна виділити викладачів у яких максимальна кількість методрозробок це у Максиміва В.С., Корецького І.М., Федоріва М.А., Лазаріва Р.Р. – по 9 у кожного,  мінімальна кількість у викладача Швабюка Я.Д. – 0  і у Захари І.Я. – 1 (таблиці і діаграми додаються).

7.  Розглянемо роботу  комісії  хіміко-екологічних дисциплін.

Аналізуючи роботу комісії хіміко-екологічних дисциплін по виконанню методрозробок, можна відмітити, що за звітний період було створено 57 методрозробок, як бачимо з таблиці, середня кількість їх на викладача становить  5,7.  При аналізі виконання методрозробок по роках з діаграми видно, що найбільша кількість їх припадає на 2009 -  14,  на  2008 і 2011 роки – по 13 методрозробок, а найменша кількість – на 2007 р. -  6 методрозробок. Аналізуючи динаміку виконання методрозробок по викладачах комісії, з даної діаграми видно, що максимальна кількість у викладача Фоменко С.С. – 16, найменша кількість у викладачів:  Дидишина І.С. – 0,    і  Яворської О.В.- 1 (молодий викладач).  (таблиці і діаграми додаються).

8.  Комісія  електротехнічних  дисциплін.

При аналізі роботи даної комісії по виконанню методрозробок, як бачимо з таблиці, виконано 7, середня їх кількість, що припадає на викладача становить 3,5.  Розглядаючи динаміку написання методрозробок по роках, то з діаграми видно, що найбільша кількість припадає на 2009 рік – 12,  найменша кількість – на 2007 рік -  3  і  2011 – 2 методрозробки.  Аналізуючи динаміку виконання методрозробок по викладачах комісії, то  з даної діаграми видно, що максимальна кількість у викладачів:  Савіцького Р.М. – 10  і  Гладія Б.О. – 8,  а найменша кількість у викладача  Рісного П.О. – 0. (таблиці і діаграми додаються).

9.  Розглянемо роботу  комісії фінансово-економічних дисциплін.

Аналізуючи роботу даної комісії по виконанню методрозробок за 2007-2011 рр., як бачимо з таблиці, було написано 24 методрозробки, середня кількість методрозробок на викладача припадає 3,4.  Розглядаючи динаміку написання методрозробок по роках, видно, що найбільша кількість припадає їх на 2007- 8 , а найменша на 2010р. – 3 . Аналізуючи динаміку методрозробок по роках, можна відмітити, що найбільша кількість методрозробок у викладача Михайлюк С.І. – 13, а найменша у викладачів Вілюш Ю.В. і Богданович В.В. – 0.

10.   Комісія інформатики і компютерних дисциплін.

Аналіз роботи комісії компютерних дисциплін по виконанню методрозробок  показав, що за звітний період було написано 13 методрозробок, середня кількість їх становить 1,3 на викладача. Якщо розглянути динаміку методрозробок по роках, то  максимальна кількість припадає на 2010 рік – 4,  і мінімальна – на 2008 рік – 0 методрозробок. З наступної діаграми – динаміки виконання методрозробок видно, що найбільша кількість у викладачів Чорного М.В.  і Твердохліба Р.В. – по 4, мінімальна кількість у викладачів6 Пундор Ю.П., Серби В.В., Білоус Т.А. – 0.

Якщо розглянути роботу комісій коледжу по створенню методрозробок за 2007-2011 рр. по таблиці, то вимальовується наступна картина: найбільше методрозробок у комісії хіміко-екологічних дисциплін – 57,  суспільно-економічних – 47, автомобільних дисциплін – 46, загально-технічних дисциплін – 39 та гуманітарних – 34. Загальна кількість методрозробок -  334.

Аналізуючи динаміку виконання методрозробок ЦК по роках видно, що найбільша кількість припадає на 2008 р. – 182  і на 2009 рік – 81 методрозробка, а у 2007, 2010 і 2011 рр. – рівномірно по 58, 58, 55 методрозробок,  їх знаходження графічно рівні.

Якщо розглянути таблицю виконання методрозробок по середньому значенню на викладача, то випливає наступна картина:  І-е місце у комісії гуманітарних дисциплін,  ІІ-е  -  в автомобільних та хіміко-екологічних дисциплін, ІІІ-є – в комісії суспільно-економічних дисциплін.

Проаналізуємо роботу наших викладачів-методистів. Як видно з таблиці, що за 5 років було  розроблено 106 методрозробок. Найбільша кількість є напрацьована у викладачів:  Фоменко С.С. – 16, Винокурової І.Д. – 12  та  Дяків О.Ю. – 10.  Найменша кількість – у викладача  Рісного П.О. – 0 методрозробок. Середня кількість на одного викладача – 5,0. Як бачимо, не всі викладачі-методисти виконують рішення педради. Як памятаємо,  з рішення – що викладач повинен здати за навчальний рік 2 методрозробки, за винятком викладачів – керівників груп.

Хочу зауважити на рахунок створення методичних напрацювань. Деякі методичні напрацювання дуже змістовні і обємні, тому не можна поставити знак рівності з методрозробками відкритих занять. Навіть методрозробки відкритих занять теж різняться, тому кількість не може братися за основний критерій оцінки.

Не будемо суворо судити адміністративний апарат, адже у них досить багато своєї роботи, і то вони встигають робити відкриті заняття і методрозробки. Я маю на увазі заст..директора з навчальної роботи Б.О.Гладія.

Який висновок можна зробити з аналізу відкритих занять з інноваційних технологій  та методрозробок?  За звітний період, як бачимо, було проведено 140 відкритих занять і було розроблено 334 методрозробки. Могло бути набагато більше, якщо б частина викладачів не дрімала, а вчасно виконувала свій безпосередній обовязок  і не ховалась за спини інших. Як показав аналіз роботи викладачів нашого коледжу в напрямку проведення відкритих занять та методичного напрацювання, у нас є значна частина творчого потенціалу, креативно мислячих людей, які роблять самі і спонукають до роботи інших, свій досвід роботи передають колегам по роботі, завжди в пошуках нового, більш дієвого фактору в навчальному процесі тощо. Тому, тим викладачам, які набрали значну частину балів при аналізі роботи комісій, хочу подякувати і сказати «Так тримати!», а тим, що майже нічого не роблять, повинно бути стидно за свою халатність. Я вважаю,якщо люди не хочуть нормально працювати, то повинен  спрацьовувати  принцип  «кнута  і пряника».