Методичні розробки Циклової комісії загально-технічних дисциплін


Борщевська Л.Д. Особистісно-орієнтоване навчання студентів на заняттях з математики в технікумі.
Львівський обласний ІППО, 2007 рік.

Масич О.І. Семінар-тренінг із використанням гри "Брейн-ринг" при проведенні підсумкового заняття з теми "Елементи лінійної алгебри",
2008 рік.

Заяць О.Д., Опришко З.Я. Креслярська регата.
Методична розробка відкритого заняття-гри з дисципліни "Креслення",
2009 рік.

Чорний М.В., Опришко З.Я., Заяць О.Д. Проектування і виконання електричних схем та друкованих плат.
Методична розробка з дисципліни "Інженерна та комп'ютерна графіка".
2009 рік.

Борщевська Л.Д. Побудова графіків функцій і встановлення їх основних властивостей. .
Методична розробка відкритого практичного заняття з дисципліни "Вища математика".
2010 рік.

Опришко З.Я. Проектування відрізка прямої
Методична розробка відкритого заняття з дисципліни "Інженерна та комп'ютерна графіка",.
2010 рік.

Курик І.О. "Електростатика"
Навчально-методичні матеріали з дисципліни "Фізика",
2013 рік.

Курик І.О. "Електростатика"
Навчально-методичні матеріали (теорія і приклади розв'язку задач)"Фізика",
2015 рік.

Курик І.О. "Електростатика" (ч-1)
Лекція-презентація з дисципліни "Фізика",
2016 рік.

Курик І.О. "Електростатика" (ч-2)
Лекція-презентація з дисципліни "Фізика",
2016 рік.