Методичні розробки Циклової комісії хіміко-екологічних дисциплін


Василевська С.М. Лабораторний практикум з дисципліни "Аналітична хімія",
Методичний посібник для ВНЗ 1-2 рівнів акредитації, 2004 рік.

Фоменко С.С. Способи очистки стічних вод.
Методична розробка відкритого лекційного бінарного заняття з дисциплін "Раціональне природокористування" та "Промислова екологія",
2007 рік.

Фоменко С.С. Охорона атмосферного повітря.
Методична розробка відкритого семінарського заняття-гри "Волейбольний м'яч" з дисципліни "Раціональне природокористування",
2008 рік.

Івать Г.С.
Конспект лекцій з дисципліни "Загальна біологія",
2008 рік.

Фоменко С.С. Охорона атмосферного повітря.
Методична розробка підсумкового семінарського заняття-гри "Брейн-ринг" з дисципліни "Раціональне природокористування",
2008 рік.

Екологічний стан Львівської області. .
Матеріали доповіді студентки гр. ПЕ-40 Бережанської Г. на науково-практичній конференції "Світ навколо нас".
Керівник роботи, викладач Фоменко С.С.,
2008 рік.

Фоменко С.С. Транспорт і екологія.
Методична розробка відкритого лекційного заняття - рольової гри з дисципліни "Загальна екологія",
2008 рік.

Годзь М.Я. Нітрати та їх властивості. Кругообіг нітрогену в природі.
Методична розробка відкритого заняття з дисципліни "Хімія",
2009 рік.

Фоменко С.С. Охорона вод світового океану.
Методична розробка кейс-заняття з дисципліни "Раціональне природокористування",
2009 рік.

Віруси та шкідливий вплив вірусів на живі організми..
Матеріали доповіді студентів гр. КД-14 Расулової Г. та КД-15 Іщенко П. на науково-практичній конференції "Світ навколо нас".
Керівник роботи, викладач Івать Г.С.,
2010 рік.

Фоменко С.С. Глобальні екологічні проблеми.
Методична розробка відкритого семінарського заняття у формі прес-конференції з дисципліни "Загальна екологія",
2010 рік.

Радіоактивне випромінювання та його наслідки..
Матеріали доповіді студентів гр. КД-14 Борисовської Н. та гр. КД-15 Лотоцької І. на науково-практичній конференції "Світ навколо нас".
Керівник роботи, викладач Івать Г.С.,
2011 рік.