Методичні розробки Циклової комісії фінансово-економічних дисциплін


Качіурі В.Б.
Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Комерційна діяльність організацій",
2006 рік.

Михайлюк С.О.
Збірник навчально-методичних матеріалів із дисципліни "Економічний аналіз",
2008 рік.

Михайлюк С.О. Ведення обліку операцій з необоротними активами.
Методична розробка практичного заняття - рольової гри з дисципліни "Бухгалтерський облік",
2008 рік.

Твердохліб М.В. Автоматизація розрахунків зі складання бізнес-планів.
Методична розробка відкритого практичного заняття з дисципліни "Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності",
2010 рік.

Михайлюк С.І. Особливості організації комерційної роботи в умовах сучасних промислових підприємств. .
Методичні матеріали для проведення конференції за результатами проходження технологічної практики,
2010 рік.

Твердохліб М.В. Автоматизована обробка результатів маркетингових досліджень у торгівельних підприємствах.
Методична розробка відкритого практичного заняття з дисципліни "Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності",
2010 рік.