Методичні розробки Циклової комісії електротехнічних дисциплін


Савіцький Р.М. Словник термінів, визначень і основних понять в електроенергетиці. 2007 рік.

Баглай О.В. Захисне занулення.
Методичний посібник з дисципліни "Електробезпека".
2008 рік.

Савіцький Р.М. Електропостачання підприємств і цивільних споруд.
Методичний посібник для виконання курсового проекту
2008 рік.

Гладій Б.О. Електричні машини змінного струму.
Електронна лекція-презентація з дисципліни "Електротехніка та електроніка".
2009 рік.

Гладій Б.О. Автоматичне регулювання систем автомобіля. Електронні давачі
Фондова лекція з дисципліни "Електротехніка та електроніка".
2009 рік.

Гладій Б.О. Трансформатори.
Електронна лекція-презентація з дисципліни "Електротехніка та електроніка".
2011 рік.

Курик І.О. Магнітні матеріали. 2015 рік.

Курик І.О. Вимірювання коефіцієнту потужності,послідовності чергування та зсуву фаз, частоти. 2016 рік.

Курик І.О. Електричні вимірювання неелектричних величин. 2015 рік.

Курик І.О. Вимірювання опору одинарним мостом.
Методична розробка з дисципліни "Електричні та технічні вимірювання".
2016 рік.